Over LOS

Zoeken

Win een Zwaaisteen voor je speeltuin

Stichting De Buurt en de LOS speeltuinen zetten vanaf dit najaar samen acties op om mooie ontmoetingen in de buurt te stimuleren. Wie is stichting De Buurt? Stichting De Buurt werkt aan buurten waarin je elkaar groet, kent en helpt. Dit doen zij door samen met buurtbewoners vrolijke en verbindende activiteiten te organiseren. Hiermee maken […]

Meld je aan voor de SamenSpeelNetwerkbijeenkomst – Samen spelen, samen beleven!

Meld je aan voor de SamenSpeelNetwerkbijeenkomst – Samen spelen, samen beleven! Op donderdag 16 november 2023 – nodigen de Gemeente Arnhem, Bijzonder Arnhem en het SamenSpeelNetwerk jou uit voor weer een bijzondere bijeenkomst om samen spelen voor kinderen met en zonder beperking te bevorderen. De bijeenkomst heeft als thema ‘Samen spelen, samen beleven’. Lees hier informatie over het […]

Seminar ‘Speeltuin van de Toekomst’

Beste speeltuinbestuurders, Adviesbureau BMC, Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en de landelijke branchevereniging van speeltuinorganisaties, LOS, organiseren samen een seminar over de ‘Speeltuin van de Toekomst’. BMC heeft op verzoek van Jantje Beton een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het toekomstbeeld van de (beheerde/georganiseerde) speeltuinen en het speeltuinwerk in Nederland. Hiermee geeft BMC antwoord op de vraag: […]

Pensioenopbouw voor werknemers in dienst van speeltuinen

De overheid en de sociale partners vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk werknemers in Nederland pensioen opbouwen. Daarom worden er op grond van de Wet Toekomst Pensioenen, die op 1 juli 2023 is ingegaan, extra initiatieven genomen om meer werknemers pensioen te laten opbouwen. Daarnaast is er ook extra aandacht voor werknemers die nu al […]

Donatie VSBfonds voor speeltuinen

VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden, ideeën en culturen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar verbonden zijn. Waarin iedereen eerlijke kansen krijgt om vooruit te komen in het leven en er ook voor een ander te kunnen zijn. Daarom ondersteunen we sociaal maatschappelijke […]

Sluit je aan bij de LOS WhatsApp community

Vanaf deze maand experimenteren wij met een LOS WhatsApp community om kennis te delen en snel te overleggen met collega speeltuinen uit het hele land. We zijn gestart met een testgroep, die goed gebruikt wordt. Om deze WhatsApp community verder te onderzoeken willen we hiermee doorgaan en hem openzetten voor alle geïnteresseerde leden. Doe je […]

Speeltuinen in grote problemen door stijgende energieprijzen

Het ministerie van BZK heeft bekend gemaakt dat er extra geld komt voor speeltuinen om de enorm gestegen energielasten te compenseren. Dat geeft op termijn meer lucht aan de honderden speeltuinen in Nederland. Uit de recent uitgestuurde enquête kwam naar voren dat ruim 83% van de speeltuinen in 2023 financieel in de problemen komt. Voor […]

Kijktips!

Wisselende webinars over onderwerpen zoals de WBTR, de vrijwilliger van de toekomst en fondsenwerving.