Over LOS

Zoeken

Nieuwe subsidiekansen : Wie brengt Zuid-Holland in beweging? Beweegsubsidie per 1/11 weer opengesteld!

Kinderen Fietsrace

Beste leden, de Provincie Zuid Holland wees ons op de volgende financieringsmogelijkheid.
Misschien is dit wel een mooie kans voor het opknappen van jullie speelplek! Er is heel veel mogelijk, als het maar leidt tot meer bewegen en een betere gezondheid.

Hoeveel en voor wie?

  • Locaties in Zuid Holland
  • Aanvraag max 50.000 en minimaal 5.000, (Voor gemeenten max 75.000)
  • Eigen bijdrage 25%
  • Aanvrager kan gemeente zijn, maar ook speeltuinvereniging oid.
    Als het maar openbaar toegankelijk is.
  • Deadline aanvraag 31 dec 2023

Waar is het voor bedoeld ?

  • kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken; kosten van koop van roerende zaken; kosten voor verwerving of leasing van roerende zaken ten behoeve van de realisatie;
  • kosten van koop van tweedehands goederen; arbeidskosten, met een maximum van € 90,00 per uur, exclusief BTW, voor de realisatie van de hardware;
  • kosten voor promotie en publiciteit.

Wat mag niet ?  kosten voor exploitatie; kosten voor beheer en onderhoud; kosten voor achterstallig onderhoud.

Wil je meer informatie ? kijk dan op Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023.

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief