Over LOS

Zoeken

Disclaimer

Branchevereniging LOS (voorheen NUSO) streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan LOS niet garanderen dat alle informatie op haar website in alle gevallen correct of volledig is.

LOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website geplaatste informatie. LOS behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Wel stellen wij het op prijs dat onjuistheden worden gemeld bij de webredactie via info@vereniginglos.nl.


Gebruiksrecht foto’s

Alle foto’s op deze website zijn eigendom van Branchevereniging LOS. Deze mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder toestemming van LOS.