Over LOS

Zoeken

Contributie

Wat kost het LOS-lidmaatschap?

Het standaard contributiebedrag van de LOS is € 352,- per jaar.

Voor organisaties met geringe inkomsten die dit bedrag niet kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot contributievermindering in te dienen. Hiervoor zijn drie categorieën:

Speeltuinen:

Contributie klein (€ 118,00 per jaar)

Als jouw vereniging voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + lidmaatschapsinkomsten) lager zijn dan € 1.500,– per jaar. Incidentele inkomsten, zoals fondsinkomsten, zijn daarvan uitgesloten.

Contributie middel (€ 234,00 per jaar)

Als jouw vereniging voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + lidmaatschapsinkomsten) hoger zijn dan € 1.500,– en lager zijn dan € 3.000,–
per jaar. Incidentele inkomsten, zoals fondsinkomsten, zijn daarvan uitgesloten.

Contributie standaard (€ 352,00 per jaar)

Als jouw vereniging voor dit bedrag in aanmerking wil komen, moeten de verenigingsinkomsten (subsidie + lidmaatschapsinkomsten) hoger zijn dan € 3.000,– per jaar. Incidentele inkomsten, zoals fondsinkomsten, zijn daarvan uitgesloten.


Kindervakanties:

Contributie klein (€ 118,00 per jaar)

Als jouw vereniging tot 500 deelnemers per jaar heeft komt jouw vereniging voor dit contributiebedrag in aanmerking.

Contributie middel (€ 234,00 per jaar)

Als jouw vereniging tussen de 500 en 1000 deelnemers per jaar heeft komt jouw vereniging voor dit contributiebedrag in aanmerking.

Contributie standaard (€ 352,00 per jaar)

Als jouw vereniging meer dan 1000 deelnemers per jaar heeft komt jouw vereniging voor dit contributiebedrag in aanmerking.

In aanmerking komen voor contributievermindering?

Je kunt een verzoek voor contributievermindering richten aan:
 
Branchevereniging LOS
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH UTRECHT
 
Geef aan voor welke categorie je in aanmerking komt. Stuur als bijlage bij het verzoek de laatst goedgekeurde jaarrekening mee (niet ouder dan twee jaar).