Over LOS

Zoeken

Gezocht: twee vakgroep voorzitters voor de brancheorganisatie van Jantje Beton! 

speeltips-wit-77

Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een speelrijke, uitdagende en natuurlijke omgeving. Dat draagt bij aan hun gezonde ontwikkeling. Dat draagt bij aan hun gezonde ontwikkeling. We ondersteunen met ons programma LOS ruim 560 speeltuinen en 50 kindervakantieorganisaties die bij ons zijn aangesloten. Samen met deze organisaties zetten wij ons in voor voldoende en kwalitatief goede speel-,ervaringsplekken en speelkansen voor kinderen en jongeren in Nederland! 

In 2024 ontstaan er twee vacatures voor dit programma. Wij zoeken voor de periode februari 2024 tot en met december 2025 een vakgroep voorzitter voor zowel de vakgroep speeltuinen als voor de vakgroep kindervakanties. De vakgroep voorzitters zijn, naast hun rol in de besturing van hun eigen vakgroep, samen met de directeur verantwoordelijk voor de stuurgroep van het programma LOS. Als stuurgroep komen de  vakgroep voorzitters en directeur minimaal 2x per jaar bijeen, in de aanloop naar het speelseizoen in het voorjaar en ter afsluiting van het seizoen in het najaar. De vakgroep voorzitters worden ondersteund door de werkorganisatie van Jantje Beton.

In een vakgroep participeren ten minste 10 leden die speeltuinen of kindervakanties vertegenwoordigen. De vakgroep maakt aan de start onderling afspraken over de belangrijkste onderwerpen/thema’s voor de jaren 2024 en 2025. Hierbij kan het gaan om thema’s als ‘bestuurlijke vernieuwing’, ‘inclusieve speeltuinen’, ‘keurmerk kindervakanties’, ‘innovatieve speeltuinen’, gezonde financiën en organisatorische continuïteit van de speeltuin’, ‘natuurlijk spelen’, ‘PR & Communicatie’ of ‘samenwerken met professionele kinder- en jongerenwerkers’. Zomaar enkele voorbeelden; de vakgroep gaat over haar eigen agenda! Wel vormt het meerjarenbeleidsplan 2023-2025 van Jantje Beton het algehele kader waarbinnen de vakgroep opereert. De vakgroep komt met concrete wensen/behoeften en voert deze in samenwerking met de werkorganisatie uit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een Webinar over de fondsenwerving of het maken van een handleiding voor goed vrijwilligersbeleid.

Onderstaand geven wij inzicht in het profiel dat wij zoeken voor deze voorzitters. 

Taken vakgroep voorzitter:  

 • (pro)actief signaleren van ontwikkelingen, wensen en behoeften van leden van de vakgroep;  
 • (pro)actief signaleren van actuele ontwikkelingen en vraagstukken op het terrein van kindervakanties/speeltuinen en het vertalen hiervan naar voorstellen en initiatieven richting directeur en werkorganisatie;  
 • positioneren van de vakgroep door het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk van stakeholders en het bijdragen aan de bekendheid van de vereniging, vakgroep en haar leden door, incidenteel en in samenspraak met de directeur, een bijdrage te leveren aan het publieke debat;  
 • zorgen voor verbinding met de andere vakgroep; 
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur op het betreffende vakgebied;  
 • fungeren als aanspreekpunt voor de werkorganisatie;  
 • in voorkomende gevallen bijdragen aan de ondersteuning of uitvoering van activiteiten van en voor de vakgroep.  

Competenties en vaardigheden:
Van een vakgroep voorzitter worden de volgende competenties en vaardigheden gevraagd:   

 • heeft gevoel voor wat er speelt onder de leden van de vakgroep;  
 • is op de hoogte van wat er speelt in het inhoudelijke domein van de vakgroep (kindervakanties/speeltuinen);  
 • is in staat om een relevant netwerk van stakeholders op te bouwen en te onderhouden;  
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden (woord en geschrift);  
 • is in staat tot goede samenwerking met directeur en werkorganisatie;  
 • beschikt over een conceptueel en analytisch vermogen en strategisch inzicht;  
 • is in staat om taken te delegeren;  
 • is verbindend en positief-kritisch; 
 • heeft zicht op de uitvoering van activiteiten binnen de vakgroep.  

Tijdsinvestering: 
De tijdsinvestering voor de vakgroep voorzitter zal gemiddeld 8 uur per maand zij, opgebouwd uit:  

 • 2x per jaar overleg met de stuurgroep LOS; 
 • ten minste 4x per jaar voorbereiding en voorzitten van de vakgroep bijeenkomst; 
 • inlezen en onderzoeken van actuele ontwikkelingen en vraagstukken; 

 Voorstel vergoeding:  

 • Dagvergoeding tweejaarlijkse bijeenkomst met directeur en andere vakgroep voorzitter;  
 • Onkostenvergoeding voor aanwezigheid bij overige activiteiten.

Meer weten over de procedure?
Bekijk het document ‘procedure benoeming vakgroep voorzitter’

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief