Over LOS

Zoeken

UBO register. Wat betekent dit voor jouw organisatie?

De Kamer van Koophandel is bezig met een register waarin alle personen staan die het voor het zeggen hebben binnen een organisatie. Dit heten de ‘uiteindelijke belanghebbenden (UBO)’. Vanaf 27 maart 2022 moet ook jouw organisatie geregistreerd staan. Hieronder wat info op een rij! Wat je moet doen: Uitzoeken wie binnen de organisatie de UBO […]

WBTR – wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Alle verenigingen en stichtingen moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR ( de wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Er zijn regels gemaakt over iedereen zijn taken, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil hiermee wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en andere vervelende zaken voorkomen. Sommige dingen die in de wet staan zijn nu ook al belangrijk om […]

ANBI status en giftenaftrek

Kerken en wijkcentra zijn vaak Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Kindervakanties, stads- en kinderboerderijen en speeltuinen hebben, hoe nuttig en fijn ook, niet altijd zo’n ANBI-status. Dat merk je als organisatie van iemand een gift krijgt. Zonder ANBI-status moet daar schenkingsrecht over betaald worden. De gever mag zijn gift bovendien niet aftrekken van zijn persoonlijke […]