Over LOS

Zoeken

ANBI status en giftenaftrek

Nederland, Amsterdam Zuidoost, 02-08-2011 
Op het OSG aam het Guldenkruis 5 in de Bijlmer is de Zomerschool georganiseerd. Vandaag in de ochtend gewoon les en 's-middags naar de Kano club bij de Gaasperplas. Foto: Patrick Post

Kerken en wijkcentra zijn vaak Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Kindervakanties, stads- en kinderboerderijen en speeltuinen hebben, hoe nuttig en fijn ook, niet altijd zo’n ANBI-status. Dat merk je als organisatie van iemand een gift krijgt. Zonder ANBI-status moet daar schenkingsrecht over betaald worden. De gever mag zijn gift bovendien niet aftrekken van zijn persoonlijke inkomstenbelasting. Er zijn twee manieren om als speeltuin toch belastingvrij giften te kunnen ontvangen.

1. Periodieke gift

Een gift voor een organisatie zonder ANBI-status kan belastingvrij worden geschonken als dat minstens vijf jaar lang gebeurt. Zo’n ‘periodieke gift’ moet officieel – bijvoorbeeld bij de notaris – worden vastgelegd voor steeds hetzelfde bedrag per jaar. Daarvoor komen alle verenigingen in Nederland met minstens 25 leden in aanmerking. Een organisatie moet hiervoor wel volledige rechtsbevoegdheid hebben en zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

2. Eigen ANBI-status

Als organisatie kan je zelf een ANBI-status aanvragen als je geen winstoogmerk of te groot vermogen hebt. Over het vermogen mag niemand kunnen beschikken alsof het zijn eigen geld is en het vermogen mag alleen worden besteed aan onkostenvergoedingen en bescheiden vergoedingen voor het bijwonen van bestuursvergaderingen. Als de organisatie zou worden opgeheven gaat het restvermogen naar een andere organisatie met een ANBI-status. Dat moet allemaal duidelijk in documenten staan en netjes zijn bijgehouden in de administratie.

Daarnaast moet er een actueel beleidsplan zijn om een ANBI-status te krijgen. In zo’n plan staat beschreven via welke activiteiten en met wat voor geldbeheer de speeltuin zijn eigen doelstelling wil bereiken. De beheerkosten van de speeltuin mogen bovendien niet te hoog zijn. Een compleet overzicht van de voorwaarden vind je hier.

Algemeen nut

Een bekend struikelblok voor een ANBI-status is de doelstelling van de organisatie. Een speeltuin moet zich voor negentig procent inzetten voor het algemeen belang. Wat dat precies is, is lastig te zeggen. ‘Recreatieve activiteiten’ en ‘ontmoetingen voor jong en oud’ vallen daar gek genoeg vaak niet onder. Het is voor een ANBI-status kansrijker als een organisatie zich richt op ‘het welzijn van kinderen’. De organisatie mag bovendien niet alleen open staan voor de eigen club. Alle kinderen uit de buurt moeten welkom zijn via contributie of toegangskaartjes tegen een niet meer dan kostendekkend tarief.

Speeltuin De Bras in Delft heeft als vereniging een ANBI-status gekregen met het volgende doel: ‘het bieden van een veilige speelgelegenheid voor kinderen en het organiseren van festiviteiten voor kinderen.’ Dat probeert de speeltuin te bereiken ‘door het exploiteren van een speeltuin met toezicht’. Hiermee duiden ze ook het middel aan om het doel te bereiken. Het is aan te raden beide te vermelden in het aanvraagformulier voor een ANBI-status.

Belastingvrije giften kunnen veel organisaties dus prima ontvangen als ze alles administratief goed regelen. Ze kunnen dan periodieke giften ontvangen of een eigen ANBI-status aanvragen. Hoe je dat precies doet lees je hier. Heb je eenmaal een ANBI-status? Vermeld dat dan duidelijk op je website.

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief