Over LOS

Zoeken

Hoe signaleer je pestgedrag?

Elke vrijwilliger heeft ermee te maken: pesten. Hoe signaleer je pestgedrag? En waar ligt jouw taak als organisatie? Ciska Vriesema, eerder 12 jaar werkzaam bij NUSO, heeft haar eigen praktijk als gedrags- en weerbaarheidstrainer en is specialist op ongewenst gedrag zoals agressie en pesten. Ze traint ook vrijwilligers in speeltuinen in het omgaan met pestgedrag. […]

Zorgen over een kind, en nu?

Weinig aandacht en liefde thuis, ouders die vaak ruzie maken en gaan scheiden, veel pesterijen op school. Elk kind of jongere kan dit soort situaties meemaken. Daarnaast zijn veel kinderen niet veilig in hun eigen huis. Dat kan grote gevolgen hebben, ook op latere leeftijd. Wat kun je als vrijwilliger doen als je een ‘niet […]

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maak je je weleens zorgen om een kind? Voor onze leden is het niet verplicht om te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, maar we raden het je wel aan. Hieronder een stappenplan voor de invoering van zo’n meldcode. Stap 1: Op de agenda Door met elkaar te bespreken hoe er op signalen […]