Over LOS

Zoeken

Beheerde speeltuinen leveren ons land jaarlijks ongeveer € 52 miljoen op

Kind aan speelrek

Persbericht – Het speeltuinwerk kost onze samenleving gemiddeld € 25 miljoen, maar het levert in euro’s uitgedrukt maar liefst € 52 miljoen op. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat Ecorys heeft gedaan in opdracht van Jantje Beton. “Dit onderzoek laat zien dat beheerde speeltuinen van enorme meerwaarde zijn voor ons land, vooral op het gebied van de gezondheid van kinderen. Toch investeert politiek Den Haag nauwelijks in deze speeltuinen. Ze worden volledig staande gehouden door vrijwilligers, die elk jaar met pijn en moeite de begroting rond kunnen krijgen. Nu 1 op de 3 gemeenten ook nog eens in financiële problemen zit, groeit de financiële onzekerheid bij speeltuinen. Ik ben bang dat speeltuinen zonder hulp van Den Haag in de komende jaren gaan omvallen”, aldus Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton.

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat er door beheerde speeltuinen jaarlijks naar schatting € 205.000,- per woonplaats wordt bespaard aan zorgkosten. Dit komt volgens de onderzoekers, doordat spelen leidt tot een betere gezondheid van kinderen. Elk jaar krijgen er per woonplaats ongeveer 10 minder kinderen obesitas dankzij de speeltuin. Ook hebben kinderen minder kans op het krijgen van een ongeluk. En hoewel dit gaat om een zeer kleine daling in ongelukken, bespaart deze daling de maatschappij naar verwachting ongeveer € 40.000 per jaar per woonplaats.

Ook volwassenen profiteren

Dankzij beheerde speeltuinen is er ook meer sociale cohesie in een buurt en beschikken ouders en ouderen over een sociaal netwerk in hun eigen woonomgeving. Deze speeltuinen bieden verschillende activiteiten aan voor buurtbewoners, en organisaties maken gebruik van hun faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan kookclubs voor ouderen en opvoedochtenden voor ouders van jonge kinderen om elkaar te leren kennen en tips uit te wisselen. Maar ook aan mogelijkheden voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om bijvoorbeeld in het winkeltje of groenbeheer aan de slag te gaan. Alleen al de toevoeging van een sterker sociaal netwerk, bespaart ons land naar schatting jaarlijks € 1 miljoen aan kosten.

Voor lief genomen

Ensberg-Kleijkers: “Dat deze speeltuinen bestaan, komt door hardwerkende en gepassioneerde vrijwilligers die zich jaar in, jaar uit inzetten voor het geluk van het spelende kind. Verschillende generaties kinderen en hun ouders weten niet beter dan dat er een speeltuin in hun wijk, dorp of buurt staat. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Om het voortbestaan van deze plekken te beschermen, moeten de Rijksoverheid en gemeenten méér en structureel bijdragen aan het subsidiëren van speeltuinorganisaties. Op dit moment hebben speeltuinen gemiddeld genomen een structureel tekort van € 4.500,- per jaar. In totaal komt dat voor Nederland uit op ongeveer € 3,6 miljoen. En dat kan echt niet.”

Basisfinanciering voor elke speeltuin

Jantje Beton wil dat beheerde speeltuinen – die al sinds 1900 bestaan – formele erkenning krijgen van de Rijksoverheid. Hiervoor is een wet nodig, het speeltuinwerk voor maatschappelijke, niet-commerciële en beheerde speeltuinen. “Naar aanleiding van gesprekken die wij met het Ministerie van VWS hebben gehad, zijn speeltuinen in de nieuwe covid-19 wet expliciet als belangrijke plekken opgenomen. We willen nu gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze ook na de coronacrisis wettelijke erkenning krijgen”, aldus Ensberg-Kleijkers.

Meer informatie

In het onafhankelijke onderzoek van Ecorys is gekeken naar de effecten van een speeltuin op kinderen, ouders en de buurt. Daaruit is de maatschappelijke opbrengst per woonplaats en voor Nederland als geheel duidelijk geworden. De onderzoekers zijn uitgegaan van een gemiddelde woonplaats van bijna 100.000 inwoners met daarin 14.000 kinderen tot 12 jaar oud (14%). Ongeveer 55% van deze kinderen gaat regelmatig naar een speeltuin; dat zijn bijna 7.500 kinderen per woonplaats.

Bekijk de factsheet voor een samenvatting van de onderzoeksresultaten of bekijk het volledige onderzoeksrapport

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief