Over LOS

Zoeken

Speeltuinwerk nieuwe stijl in Groningen

NZ6_4356-kopie

In de achttien speeltuinen van Speeltuincentrale Groningen bruist het van de nieuwe activiteiten. Hoe dat komt? Door studenten! Via het project WIJS bedenken zij unieke activiteiten die passen bij de leefwereld van de kinderen en die tegelijk bijdragen aan de leefbaarheid in de stad. “Speeltuinen krijgen steeds meer een wijkfunctie. Je kunt dit gerust speeltuinwerk nieuwe stijl noemen,” zegt Vincent Huiting van de Speeltuincentrale.

Studiepunten voor sociale projecten

WIJS staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten. “Meer dan een kwart van de inwoners van de stad Groningen is student. Wij bedachten dit project om studenten en stadsbewoners dichter bij elkaar brengen,” vertelt Anne Kraanen, coördinator sociaal domein van WIJS. “In ruil voor studiepunten voeren zij sociale projecten uit en benut de stad hun kwaliteiten. Daarbij is ons doel ook om de beeldvorming te veranderen, dat wijkbewoners studenten positiever gaan bekijken. Daarom helpen studenten van onder andere de Hanzehogeschool en de rijksuniversiteit wijkbewoners, bijvoorbeeld bij het invullen van belastingpapieren. Maar dus ook bij speeltuinen.”

Nieuwe dimensie aan activiteiten

Vincent voert het project samen met WIJS uit en zorgde ervoor dat 25 studenten activiteiten organiseerden. “Per speeltuin kreeg elke student 20 uur om een activiteit te bedenken en uit te voeren. Daar kwamen leuke dingen uit. Je ziet dat studenten makkelijk aansluiten bij de beleefwereld van (pre-)pubers en een nieuwe dimensie geven aan activiteiten. “Zo organiseerden ze een YouTube Challenge-middag met uitdagingen zoals zo lang mogelijk planken. Ook leuk was de Vossenjacht waar kinderen op zoek gingen naar vreemde figuren in de wijk en opdrachten uitvoerden.” Anne: “Het idee was om bij dit spel de kinderen ook competenties te leren. Zo moesten ze samenwerken en zorgen voor hun buurt, bijvoorbeeld door een oud dametje te helpen oversteken en vuil op te ruimen. De studenten bedachten hoe kinderen zo spelenderwijs mee kunnen krijgen hoe je goed met elkaar omgaat in de wijk.”

Spooktocht in bananenpak

Student Niels hielp mee met een spooktocht voor de speeltuincentrale. “Samen met zes studenten en oudere kinderen uit de wijk hebben we die uitgezet in het bos om daarna als monsters en spoken verkleed te gaan. Zelfs in mijn bananenpak – de angstaanjagende pakken waren op – lukte het me om voor spook te spelen en de tocht was een groot succes. Ik ben betrokken bij deze activiteiten omdat ik het leuk vind om iets te doen in de wijk. Zelf studeer ik Multimedia Concepting & Design en doe ik onderzoek naar interactieve video. Anders dan bij een aantal andere studenten sluiten de activiteiten voor WIJS dus niet aan bij mijn studie. Het leuke vind ik dat je betrokken raakt in de wijk, als student zit je in een heel ander leven. Ik leer de bewoners, volwassenen en kinderen kennen.“

Meer activiteiten, hogere kwaliteit

Voor de speeltuincentrale betekent de inzet dat er meer activiteiten binnen de speeltuinen georganiseerd kunnen worden. “De speeltuinbesturen hebben daar niet altijd tijd voor,” licht Vincent toe. “Nu gaan we van één vrijwilliger die het al druk heeft naar meerdere studenten die fris meedenken. Met de inzet van studenten zijn er meer activiteiten en is de kwaliteit ervan omhoog gegaan. We proberen zo ook meer mensen naar de speeltuin te krijgen, niet alleen kinderen. Zo hopen we dat buurtbewoners zich bijvoorbeeld als vrijwilliger willen inzetten voor de speeltuin. Want speeltuinen zijn steeds meer het middelpunt van de wijk, naast spelen krijgen ze ook andere functies.”

Wijkfunctie en veilig speelklimaat

De wijkfunctie van de speeltuinen staat bijvoorbeeld centraal bij de spelmiddagen die gepland staan in augustus en september. “Samen met jeugdwerk organiseren we in elke speeltuin zo’n spelmiddag met een carrousel aan activiteiten,” vertelt Vincent. “Daarbij bedenken studenten en jeugdwerkers van alles rondom de thema’s culinair, cultuur, sport en bewegen.” Anne denkt dat dit weer een impuls geeft aan de speeltuinverenigingen. ”Studenten bedenken van alles, van hutten bouwen tot high tea. Laatst organiseerden ze een zombie run. Zoiets zouden wij niet zo snel verzinnen, maar de kinderen vonden het fantastisch. Daarnaast ligt de focus van diverse activiteiten ook op integratie in de wijk. We betrekken wijkbewoners en verstevigen op deze manier de civil society. Dat draagt ook weer bij aan een veilig speelklimaat voor de kinderen.”

Meer reuring

Omdat het project een succes is wordt de inzet na 2017 geïntensiveerd. “We komen met een vast programma in de wijk bij alle speeltuinverenigingen in de stad,” vertelt Anne. “We gaan nog meer inzetten op activiteiten die aansluiten bij de studie, zoals activiteiten rondom gezonde voeding door studenten voeding en diëtetiek.” Vincent is er blij mee. “Wij zien dat het project voor veel meer reuring rondom onze speeltuinen zorgt. Omdat je de kracht van de wijk en de stad benut werkt het op deze manier beter dan we jaren hebben gedaan. En het geeft zoveel plezier. Ik krijg nog steeds een big smile als ik denk aan het moment dat ruim 130 kinderen stonden te popelen om te starten met de spooktocht.”

Tips voor andere speeltuinen

Vincent: “Grijp zo’n project met beide handen aan omdat het ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor de speeltuinen en voor studenten. Het is echt een win-winsituatie.”

Anne: “Zoom eens uit en kijk wat de krachten en de behoeften in een wijk zijn. Beslis dan met welke partijen je activiteiten samen kunt oppakken, zoals buurtbewoners, buurtverenigingen en sportverenigingen. Voor ons was het logisch om studenten te betrekken. Dat is in elke gemeente anders. Als je samen dingen organiseert krijg je een sterk netwerk. Het mooie is dat iedereen het belangrijk vindt dat kinderen op een fijne plek kunnen opgroeien, dus mensen voelen zich snel betrokken bij een speelplek.”

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief