Over LOS

Zoeken

Wat doet het Jeugdfonds Sport en Cultuur?

2018KS_S007809

Het is woensdagmiddag en jij zit thuis. Vriendjes kunnen niet spelen, want die zijn voetballen of hebben gitaarles. Jij niet. Papa en mama hebben daar geen geld voor. 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich met hart en ziel voor hen in. Directeur Monique Maks vertelt hoe je als organisatie kunt helpen.

Elke schoolklas telt gemiddeld 2 à 3 kinderen die in armoede leven. Dat jij deze kinderen ook binnen jullie ziet, is onvermijdelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat elk kind lekker in z’n vel zit, mee kan doen met leeftijdsgenootjes en vrolijk opgroeit. Daarom betaalt het fonds lesgeld of contributie voor voetbal, judo, muzieklessen, zwemles of andere sportieve of creatieve lessen als ouders dit niet kunnen.

INTERMEDIAIRS GEZOCHT

Monique: “Vrijwilligers van jeugdorganisaties spelen voor ons een belangrijke rol in het bereiken van deze kinderen.” Iets dat harder nodig is dan ooit, want al zo’n 378.000 kinderen in Nederland hebben te maken met armoede en die groep wordt steeds groter. “Het leven wordt duurder en ook werkenden hebben meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Deze groep is alleen niet bekend bij de gemeente en daarom minder zichtbaar”, legt Monique uit. “Daarom is het nog belangrijker dat ons netwerk van intermediairs – zoals medewerkers van jeugdorganisaties – die de kinderen zien en in contact brengen met het fonds groeit.” En het mes snijdt aan twee kanten. “Dankzij het collectief van kinderhulporganisaties ‘Samen voor alle kinderen’ kunnen wij ook jeugdorganisaties helpen om hún activiteiten mogelijk te maken voor gezinnen met weinig geld.”

Het is prachtig als ouders trots zijn op hun kinderen.

GELIJKE KANSEN

Voor kinderen heeft het niet mee kunnen doen aan sport, cultuur of activiteit in de speeltuin grote impact. Monique: “Op vrije middagen zwerven zij alleen op straat, omdat leeftijdsgenootjes op een club zitten. Na het weekend kunnen zij in de klas niet vertellen over een mooie wedstrijd of voorstelling. Ze hebben niks ondernomen. Natuurlijk leer je op school een heleboel. Maar veel vaardigheden doet een kind juist op buiten de klas: je leren uiten, op tijd komen, omgaan met winnen of verliezen. Wij als Jeugdfonds vinden dat in een rijk land als het onze alle kinderen gelijke kansen verdienen. Hier maken we ons hard voor.”
Voor ouders groeit het sociale netwerk wanneer hun kind lid is van een club of vereniging. “Ontmoetingen met andere ouders in bijvoorbeeld de speeltuin maken je wereld groter. Wanneer meer mensen met je situatie bekend zijn, krijg je ook eerder hulp aangeboden. Bij de voetbalclub van mijn zoontje zie ik nog iets moois: ouders die elkaar stimuleren om te komen kijken bij de wedstrijden. Ouders raken zo veel meer betrokken bij hun kind en zijn trots als ze hun kind vooruit zien gaan. Dat is toch prachtig!”

LAAGDREMPELIG AANSPREKEN

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is met lokale afdelingen in ongeveer 240 gemeentes actief. Monique: “Een netwerk van intermediairs draagt kinderen bij het fonds aan. Dit zijn vaak jeugdwerkers, buurtsportcoaches of leerkrachten. Een intermediair hoort bijvoorbeeld van een kind dat ze graag zingt, maar dat zangles er financieel niet inzit. Dan is het een kwestie van een gesprekje met de ouders, een aanmeldformulier invullen op onze website, en drie weken later kan het meisje naar de les.” Het aanspreken van de ouders lijkt misschien een spannende stap. Monique heeft tips: “Begin altijd vanuit het kind. Stel vragen als: Zitten vriendjes op een sport? Lijkt jouw kind dat ook leuk? Zijn er belemmeringen waarbij wij kunnen helpen? Wanneer je het gesprekje laagdrempelig houdt, staan ouders hier vrijwel altijd voor open.”

ZORGEN VERGETEN

Als jeugdorganisatie kun je veel betekenen voor een kind in armoede en ben je voor het Jeugdfonds een waardevolle spil, aldus Monique. “Hulp bieden is eenvoudig en van intermediairs horen wij dat het veel voldoening geeft. Als kinderen iets doen wat echt bij hen past, geeft dit een enorme dosis zelfvertrouwen. Een meisje vertelde mij eens glunderend: ‘Door het dansen kan ik even mijn zorgen vergeten en ben ik niet meer anders dan de rest.’ Daar doe ik het voor.”

Hoe herken je armoede bij kinderen?

De volgende signalen kunnen erop wijzen dat een kind opgroeit in armoede:
– Het kind draagt het hele jaar dezelfde kleren, zomer en winter.
– Het kind speelt niet of nauwelijks met vriendjes.
– Ouders van het kind kunnen geen bijdrage betalen.
– Het kind doet niet mee aan de (betaalde) activiteiten.
– Het kind vertoont gedragsproblemen.
– Het kind wordt regelmatig gepest door andere kinderen.

Helpen in vier stappen:

1. Ga naar: jeugdfondssportencultuur.nl/intermediair en meld je aan als intermediair.
2. Ben je goedgekeurd als intermediair? En ken je een kind dat aan voetbal, dans, judo of muziek wil doen, maar schat je in dat de ouders onvoldoende geld hebben om contributie of lesgeld te betalen? Vertel de ouders over de mogelijkheden en dien online een aanvraag in bij Jeugdfonds Sport & Cultuur.
3. Binnen 3 weken krijg je een reactie van de lokale afdeling van het fonds.
4. Als de aanvraag is goedgekeurd, kunnen de ouders het kind inschrijven bij de sportclub of culturele instelling. De contributie/het lesgeld wordt direct aan de club/lesgever betaald. Het kind kan nu, net als zijn leeftijdsgenootjes, sporten of een creatieve les volgen.

De afgebeelde kinderen maken geen gebruik van het fonds.

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief