Over LOS

Zoeken

Stappenplan financiering krijgen van de gemeente

DSC03449jilk

2021 – Samen met Jantje Beton zijn we bezig met de ontwikkeling van een lobby-aanpak. Hiermee willen we structurele financiering en wettelijke erkenning van speeltuinen in Nederland te krijgen. Ook jij kan als speeltuinverenigingen of koepelorganisatie bijdragen in deze lobby! Hieronder vind je een stappenplan met tips om met je eigen gemeente(n) het gesprek aan te gaan over financiering.


Infographic: investeren in speeltuinen betaalt zich uit!

Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

  • Stap 1. Voorbereidende fase contact leggen met de gemeente
  • Stap 2. Contactpersoon vinden bij de gemeente (beleidsmedewerker of wethouder)
  • Stap 3. Geschikte kanalen kiezen voor het leggen van contact
  • Stap 4. (voorbereiden) Gesprek met de gemeente over financiering
  • Stap 5. Benader de lokale pers en raadsleden

Stap 1. Voorbereidende fase contact leggen met de gemeente

Het is van belang om je goed voor te bereiden voordat je het contact legt met de gemeente over de financiering van jouw speeltuin. De volgende tips helpen je hierbij:

Trek samen op met andere speeltuinverenigingen in de regio.

Samen optrekken met andere speeltuinen heeft voordelen: het levert mogelijk meerdere contactpersonen of ingangen op bij de gemeente én je kunt gebruikmaken van elkaars expertise in het bedenken van mogelijkheden voor (aanvullende) financiering. Op de website van Jantje Beton vind je de speeltuinen bij jou in de buurt.

Verdiep je in de visie en het beleid rond jeugd en buitenspelen van de gemeente.

Het is belangrijk om als speeltuinvereniging bekend te zijn met de beleidsonderdelen van de gemeente waarop jouw vereniging van meerwaarde is of kan zijn. Zoek de beleidsplannen/programma’s/visie van de gemeente op internet en/of de website van de gemeente. Kijk vervolgens op welke onderdelen je met jouw speeltuin kunt aanhaken. Met andere woorden: bepaal hoe jouw speeltuinvereniging bijdraagt aan de doelen van de gemeente. Een voorbeeld: gemeente x vindt het in de coronatijd extra belangrijk dat kinderen buitenspelen, zodat gezondheidsproblemen in de toekomst worden voorkomen[1]. Vervolgens bepaal je als speeltuinvereniging hoe jouw vereniging hieraan kan bijdragen. Bijvoorbeeld doordat je speeltuin een veilige plek biedt voor kinderen om samen met andere kinderen buiten te spelen. Gebruik voor het bepalen van jouw meerwaarde de resultaten uit het onderzoek MKBA Speeltuinen.

Stap 2. Contactpersoon vinden bij de gemeente (beleidsmedewerker of wethouder)

Het verschilt per gemeente bij welke beleidsafdeling/wethouder de (structurele) subsidie voor speeltuinen is belegd. Dit kan zijn bij de afdeling onderwijs, Wmo/welzijn, Jeugd, sport, en/of economie.

Vraag aan maatschappelijke en jeugdorganisaties waar jouw vereniging mee samenwerkt of zij je in contact kunnen brengen met de beleidsafdeling/medewerker die gaat over de speeltuinen.

Voorbeelden van maatschappelijke en jeugdorganisaties zijn: de GGD, de JOGG regisseur in een wijk, de buurtsportcoach, de sociaal wijkteam medewerker, de gebiedsmanager, de wijkregisseur, de scouting, sportverenigingen met jeugdleden, de kerk etc. Daarbij kan het handig zijn om aan te sluiten bij bestaande wijk overleggen, bijvoorbeeld van de sociale teams om daar te vragen naar de relevante contactgegevens.

Een tweede mogelijkheid is om met de verantwoordelijke wethouder contact te leggen.

Via de provinciale afdelingen van de VNG kun je achterhalen welke wethouder er in jouw gemeente over speeltuinen gaat. Raadpleeg de Provinciale Afdelingen | VNG om de afdeling van jouw provincie te benaderen. Je kunt vervolgens de wethouder uitnodigen voor een werkbezoek om hem/haar een inkijk te geven in wat je speeltuinvereniging betekent voor de buurt. Jantje Beton heeft een draaiboek voor een werkbezoek ontwikkeld. Dit document heet ‘’Hoe organiseer ik een werkbezoek?’’ en is te vinden op de website als je bent ingelogd.

Stap 3. Geschikte kanalen kiezen voor het leggen van contact

Indien je de contactpersoon bij de gemeente al kent, probeer deze contactpersoon te bellen.

Als dat niet het geval is, dan kun je beter eerst een brief of e-mail sturen en vervolgens nabellen. Hierbij een brief die je als voorbeeld kunt gebruiken.

Stap 4. (voorbereiden) Gesprek met de gemeente over financiering

Bereid een concreet en positief plan voor over de aansluiting van jouw speeltuin op bestaande gemeentelijke programma’s.

Verwerk in je plan welk positief effect je speeltuinvereniging heeft op de ontwikkeling van kinderen en de buurt. Maak je plan concreet door te bepalen wat je doel is, welke middelen er nodig zijn en hoe je de resultaten over de tijd gaat monitoren. In de formulering van dit plan speel je in op de actualiteit en kijk je breder naar de programma’s die er in de gemeente lopen op het gebied van jeugd, onderwijs, en bewegen. Bedenk vervolgens wat jouw speeltuinvereniging kan toevoegen.

Werk je plan samen met partners in de wijk uit.

Neem, indien passend en mogelijk, contact op met bijvoorbeeld een wijkregisseur, medewerker buurthuis/welzijn, buurtsportcoach, school  om het plan samen verder te bedenken en vorm te geven. Presenteer het plan vervolgens samen tijdens een gesprek met de gemeente. Hierbij geldt ook: maak concreet in het plan wat je doel is, welke middelen er nodig zijn en hoe je de resultaten over tijd gaat monitoren én sluit aan bij een actualiteit, programma, speerpunt of het beleid van de gemeente.

voorbeeld

Steek in op het verkrijgen van structurele financiering. Lukt dit niet, speel dan in op de mogelijkheid van incidentele financiering.

De structurele begroting van een gemeente is vaak voor 4 jaar vastgezet. Daar zit weinig tot geen flexibiliteit in. Als je speeltuinvereniging snel meer financiële middelen nodig heeft, dan is het slimmer om met een project of activiteit te vragen om extra financiële middelen. Dit wordt dan bekostigd uit de incidentele middelen van de gemeente. Het is wel belangrijk om als vereniging te blijven aangeven bij de contactpersoon van de gemeente dat het structurele budget niet toereikend is. Daarmee blijft de vraag om structurele financiering op de radar zodat het op den duur wel mogelijk wordt om meer structurele financiering te verkrijgen.

Houd de moed erin!

Stuur tijdens het gesprek met de gemeente aan op concrete afspraken. Waarschijnlijk kan de gemeente niet direct akkoord geven op je plan. Er is veel interne afstemming nodig binnen de gemeente. Ben je daarvan bewust en houd de moed erin. Stuur erop aan dat je op de hoogte wordt gehouden over hoe die interne afstemming gaat, zodat je betrokken blijft.

Stap 5. Benader de lokale pers en raadsleden

Als het niet is gelukt om voet aan de grond te krijgen via de gemeente, kun je contact opnemen met de lokale pers of raadsleden.

Vraag de lokale pers te publiceren over je plan (mogelijk in samenwerking met partners) en de meerwaarde daarvan voor de gemeente.

Nodig de lokale pers of raadsleden uit voor een werkbezoek en vraag – indien dat nodig is – aan raadsleden om het belang van jouw project bij de gemeente onder de aandacht te brengen.

Kijk wie er binnen het bestuur van je speeltuinvereniging de meeste bestuurlijke ervaring heeft.

Met deze persoon kun je bespreken hoe je het contact met de pers of raadsleden het beste kunt aanpakken.

 

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief