Over LOS

Zoeken

Keurmerk aanvragen?

Als organisatie kan je kiezen om (eerst) te gaan voor de aspirant-aanvraag of direct voor het volwaardige Keurmerk KinderVakanties.

Keuringsprocedure
Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk KinderVakanties, dient een organisatie aangesloten te zijn als lid bij branchevereniging LOS. Vervolgens kan de organisatie zich aanmelden voor het Keurmerk via het een aanvraagformulier. De organisatie kan daarbij kiezen voor:

1) Een aspirant aanvraag, waarbij de organisatie in 2 jaar wordt geholpen het Keurmerk KinderVakanties te verkrijgen. Sommige organisaties hebben iets meer (voorbereidings-)tijd nodig om aan alle eisen van het volwaardige Keurmerk te voldoen. Via de aspirant aanvraag vindt deze procedure niet in 1, maar 2 jaar plaats. Het eerste jaar betaalt een organisaties geen keuringskosten.
Aanmelden als aspirant? Download hier het Aanvraagformulier voor aspirant Keurmerkmerkhouder KinderVakanties

2) Het aanvragen van het (volwaardige) Keurmerk KinderVakanties, kan via het Aanvraagformulier Keurmerk KinderVakanties. Met dit formulier wordt direct, in samenwerking met jullie organisaties, het keuringsproces in gang gezet en is het streven om binnen 1 jaar het Keurmerk te verkrijgen.

Na het retourneren van deze formulieren wordt de (aspirant) aanvraag in behandeling genomen en zal de keurende instantie contact opnemen voor het maken van vervolgafspraken. Onderdeel van het keuringsproces is het aanleveren van diverse documenten.

De keuringen worden uitgevoerd in een vakantiekamp “in werking”. Daarom wordt het volgende tijdschema aangehouden:
– aanvraag indienen: uiterlijk 1 mei
– keuringen uitvoeren: juni t/m augustus
– beslissing over keurmerkverlening – uiterlijk 31 januari van het opvolgende jaar

Keuringen
In het jaar dat het keurmerk wordt aangevraagd, vindt een audit op locatie plaats, inclusief uitgebreide documenten controle.
Tijdens de daaropvolgende jaren geldt (repeterende cyclus):|
Jaar 1: administratieve controle: documenten, jaarplan, evaluatie vorig seizoen en mogelijke kanttekeningen CIIO*.
Jaar 2: administratieve controle: documenten, jaarplan, evaluatie vorig seizoen en mogelijke kanttekeningen CIIO*.
Jaar 3: audit op locatie, inclusief uitgebreide documenten controle.

* Het CIIO behoudt zich het recht voor om een tussentijdse audit op locatie uit te voeren indien de kanttekeningen of afwijkingen daarom vragen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Keurende instantie
Branchevereniging LOS zal een aanvraag doorzetten naar een onafhankelijke keurmeester van CIIO. Deze draagt de verantwoordelijkheid van de uit te voeren werkzaamheden en draagt zorg voor coördinatie en uitvoering.

 

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief