Over LOS

Zoeken

ANBI

 
LOS is door de overheid aangesteld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. Anbi-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij transparant zijn en verantwoording afleggen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn tref je hieronder aan. 
 
 
Meer informatie: www.anbi.nl