ANBI

 
LOS is door de overheid aangesteld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. Anbi-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij transparant zijn en verantwoording afleggen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn tref je hieronder aan. 
 
 
Meer informatie: www.anbi.nl