Over LOS

Zoeken

Zorg ervoor dat iedereen ‘dezelfde taal’ spreekt

Steeds vaker hebben vrijwilligers, beheerders en activiteitenbegeleiders van speeltuinen moeite met gedrag van kinderen en jongeren. Dit gedrag kan zich op verschillende manieren uiten: van niet luisteren, brutaal zijn, schelden, pesterijen en vandalisme tot aan vechtpartijen. Niet alleen lastig en ongewenst gedrag van kinderen vormt een probleem. Ouders en (collega)vrijwilligers vergeten soms het goede voorbeeld te geven. Ook hebben speeltuinen soms te maken met lastige buren.

Ondersteuning door LOS

LOS organiseert drie trainingen voor omgaan met lastig gedrag. De trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor LOS en gaan in op de speeltuinpraktijk.

Wie kent ze niet: lastige kinderen, ouders of collega’s? Zeurders, betweters of arrogante mensen? Er zijn types die jouw hartslag omhoog doen gaan en zorgen dat je een conflict krijgt of dat je het liefst maakt dat je wegkomt. Je vindt het belangrijk de relatie goed te houden, maar je hebt ook geen trek in die types die je dag verpesten of jouw humeur bepalen. In deze workshop leer je door een andere bril naar lastige types te kijken. Je laat jouw blik niet meer vertroebelen en kunt ontspannen omgaan met lastige situaties

Wat gaan we doen?
In deze workshop krijg je inzicht in verschillende vormen van lastig gedrag en waarom die invloed op jou hebben. Je gaat weer weg met een tipkaart hoe je kunt voorkomen dat lastige types de regie bepalen. Na een korte, interactieve, behandeling van theorie ga je zelf aan de slag en oefen je met de andere deelnemers met jouw eigen lastige types. Zo leer je van en met elkaar. Het is een workshop met humor, filmpjes, veel leermomenten en nog meer plezier.

Aantal deelnemers: 6 – 16 personen
Duur
: 1 dagdeel
Kosten: € 475,00 incl. BTW, voorbereiding en reiskosten
Locatie: de workshop vindt plaats bij jou op locatie. Op verzoek kan LOS de workshop centraal aanbieden. Kosten zijn dan op aanvraag.

Mensen waarbij je al snel intuïtief aanvoelt dat de communicatie niet makkelijk gaat verlopen. Niet goed weten wat te doen bij klachten of een gesprek voeren waarbij de inhoud van de boodschap niet leuk is en het belangrijk is dat de relatie goed blijft? Je wilt voorkomen dat je in een conflict verzeild raakt. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wist je dat je conflicten kunt omzetten in kansen? Als je de kunst van het omgaan met conflicten hanteert, kunnen ze leiden tot veranderingen, creativiteit en betere relaties. In deze praktijkgerichte training leren deelnemers effectief omgaan met conflicten met positieve afloop.

Wat gaan we doen?
Na afloop van de training ben je in staat om op professionele wijze conflicten te hanteren. Je weet dat iedereen op zijn eigen manier tegen de wereld aankijkt en je bent je bewust van de diversiteit in onze samenleving. Privé, maar ook in relaties op jouw werk ben je in staat van die verschillen te profiteren én ze te overbruggen.

Aantal deelnemers: 6 – 12 personen
Duur
: 2 dagdelen
Kosten: € 895,00 incl. BTW, voorbereiding en reiskosten
Locatie: de training vindt plaats bij u op locatie. Op verzoek kan NUSO de training centraal aanbieden. Kosten zijn dan op aanvraag.

Overal waar mensen samenkomen, bestaat de kans op ongewenst en agressief (pest)gedrag. Dus ook in de speeltuin. Dit gedrag komt van kinderen, ouders en soms van collega’s en varieert van pesterijen en intimidatie tot agressief gedrag. Geconfronteerd worden met agressie is zeer traumatisch en de gevolgen zijn groot. Denk alleen maar aan een onprettige sfeer, demotivatie en het imago van de speeltuin. Voor het welzijn van de speeltuinmedewerkers is het van belang dat zij ongewenst, lastig en agressief (pest)gedrag tijdig herkennen en effectief kunnen ombuigen. Dit leren zij in de eendaagse training Omgaan met agressie. Deze training is ISO-gecertificeerd. Je koopt dus een kwalitatief hoogstaande training in.

Wat gaan we doen?
Het uitgangspunt van deze training is dat agressief gedrag positief te beïnvloeden is met communicatie. Deelnemers leren tijdens de training verbaal en non-verbaal te reageren op agressief gedrag. En wel op zo’n manier dat zij de regie houden over de situatie en het agressieve gedrag ombuigen naar acceptabel gedrag. De training wordt ondersteund door een ervaren agressie-trainingsacteur die de praktijksituatie realistisch neerzet. ERVAREN en DOEN staan centraal in de training.

Aantal deelnemers: 6 – 12 personen
Duur
: 1 dag
Kosten: € 1.195,00 incl. BTW, trainingsacteur, voorbereiding en reiskosten (excl. ISO-kosten)
Locatie: de training vindt plaats bij jou op locatie. Op verzoek kan LOS de training centraal aanbieden. Kosten zijn dan op aanvraag.

Praktijkvoorbeeld

In veel wijken in Nederland werkt inmiddels een groot aantal basisscholen en welzijnsinstellingen met een ‘opvoedprogramma’. Met deze pedagogische aanpak krijgen kinderen allerlei burgerschapsvaardigheden aangeboden. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en hoe ze conflicten constructief kunnen oplossen. Voorbeelden zijn www.devreedzameschool.net of www.kanjertraining.nl.

Als speeltuin kun je bijvoorbeeld aansluiten bij zo’n pedagogische aanpak zodat er een samenhangend opvoedingsklimaat in een wijk ontstaat en kinderen overal (op straat, school en in de speeltuin) dezelfde ‘taal’ spreken.